Ságvári (Szeged)

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

photo_sagvari

Cím : 6722 Szeged, Szent háromság utca 2.

Tel. : 36-62-544-350

E-mail: sagvari@gyakg.u-szeged.hu

Honlap : www.gyakg.u-szeged.hu

Proviseur : Dr. DOBI János

Tagozatvezető: FILÓRéka

Kéttannyelvűcsoportok :  9. kny (19 tanuló), 9. f (20 tanuló), 10.f (18 tanuló), 12. f (6 tanuló)

A tanulmányokfelépítése:Akéttanításinyelvűtagozat 1993 ótaműködik. Sokáig 4 évfolyamos volt a képzésésolyandiákoknakhirdettükmeg, akikmártanultakfranciát. 2011-ben a képzéstátalakítottuk : a tanulmányok 5 évenátfolynak, azelsőtanévetelsősorbanafrancianyelvtanulásánakszenteljük. 2011 ótaennekmegfelelően a francianyelvtudásmár nem feltételeafelvételnek, a képzésteljesenkezdőszintrőlindul.

A felvételnélfigyelembevettszempontok : általánosiskolaieredményekbizonyostantárgyakból, valamint a központiáltalánosképességmérőteszteredménye.

A kéttannyelvűtagozatontanítótanárok száma : 10 (köztükegyanyanyelvilektor)

Francia nyelventanítotttantárgyak : matematika, történelem, földrajz, franciacélnyelvicivilizáció

Tanórákonkívülitevékenységek : francianyelvűszínjátszókör

Cserekapcsolat : a nizzai Estienne d’Orves de Niceközépiskolával (1990óta)

Egyéb :

– tapasztalt, lelkiismeretestanárok

– atanárikarösszetétele a tagozatindulásaótacsaknagyonkevesetváltozott

– moderntechnikaieszközökkelfelszerelttantermek

– gazdagfrancianyelvűkönyvtár

– részvételregionálisésországosfrankofónrendezvényeken

– jóeredményekazérettséginés a különbözőversenyeken

– sok volt tanulónkfolytat(ott) felsőfokútanulmányokatFranciaországban

– atanulóknagyonsokféleiránybantanulnaktovább, a nyelvtudásukatpedigértékeseszközkénthasználják

– volttanulóinktöbbségejelentősszakmaisikereketért el szakmájában