Mi ez?

Annak érdekében, hogy a Magyarországon található kéttannyelvű tagozatok nyújtotta lehetőségekről minél jobban informálhassuk Önöket, íme néhány információ a működésüket és tanulásmódszertanukat illetően.

Hajdanán

A magyar oktatás és tanítás történetében a 18. századtól van tudomásunk francia tannyelvű  oktatási intézmények létezéséről (Ursuline-i iskola, Miasszonyunk iskolanővérek rend Iskolája, Konviktus- a Jezsuiták kollégiuma- Konviktus). A 20. százdban Klebesberg Kunó,  az oktatásért felelős miniszter kezdte újból támogatni az idegen tannyelvű iskolák létrehozását. Így jöhetett létre a Premontrei rend gondozásában a Szent Norbert Gimnázium kéttannyelvű tagozata Gödöllőn.

Napjainkban

1990-től beszélünk újra kéttannyelvű oktatásról. A 2002/2003-as tanévtől kezdve nyolc gimnázium és három szakközépiskola ad helyet francia kéttannyelvű tagozatoknak.

A kéttannyelvű oktatás sajátosságai

A kéttannyelvű oktatás a magyar oktatási programot veszi alapjául. Ehhez hozzáadódik a célnyelv speciális tananyaga, amely a francia nyelv emelt szintű oktatásán kívül nagy hangsúlyt fektet a nyelvi, irodalmi és kulturális ismeretek bővítésére és biztosítja bizonyos tantárgyak (melyekről az intézmények maguk döntenek) francia nyelven történő tanítását. Ez a képzés magába foglal egy felkészítő évet is, a nyelvtudás tehát nem lehet hátrány a felvételi során (kivéve a szegedi gimnáziumban). Középfokú tanulmányaik befejeztével a diákok kétnyelvű érettségit tehetnek. Amennyiben a diákok célnyelven letett érettségije „Jeles” vagy „Dícséretes”, kétnyelvű bizonyítványuk államilag elismert, felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgának felel meg. A kéttannyelvű oktatás megfelelő képzést biztosít ahhoz, hogy a fiatalok magyar egyetemek francia karain folytassák tanulmányaikat. 

Irány a Frankofónia országai

A képzés alatt a kéttannyelvű tagozat diákjainak lehetősége nyílik egy franciaországi, vagy más frankofón ország-beli tanulmányútra menni. Amennyiben a kétnyelvű érettségivel rendelkező diákok egy francia intézetben szeretnék folytatni tanulmányaikat, mentesülnek a nyelvi felmérők alól.

Rendíthetetlen támogatással

A magyarországi Francia Nagykövetség és a Wallonie-Bruxelles International által nyújtott támogatás különböző formákat ölt: az intézmény kérésére megszervezik anyanyelvi tanárok és lektorok ott-tartózkodását, lebonyolítják könyvek és újságok megrendelését és finanszírozását, elősegítik a nyelvi tanulmányutakat és iskolai csereprogramokat, valamint támogatják a tanárok továbbképző tanfolyamokon való részvételét.

Mindenki együtt

A magyarországi francia kéttannyelvű tagozatok minden fontos témában megosztják egymással ötleteiket. A kéttannyelvű tagozatok vezetői legalább évente kétszer találkoznak a – tanárok és diákok részvételével megrendezett – fórumokon kívül.

Örülünk neki, hogy számíthatunk egymásra.

A kéttanyelvű tagozatok egy eredeti felállást követnek: alapjaiban véve egy négyéves gimnázium, amihez hozzáadódik egy nyelvi előkészítő év, tehát 5 év összesen.

A tanítási program ugyanaz, mint máshol!

Valójában a kéttanyelvű tagozatok tanítási programja szigorúan ugyanaz, mint bármely más magyar iskolában: az eredetisége abban rejlik, hogy több tárgyat franciául tanítanak (történelem, földrajz, fizika, kémia, … ez az iskolától függ). Rádaásul, a kéttannyelvű tankeretben egy tárggyal többet tanítanak, a francia civilizációt. Két tárgyat viszont kizárólag magyarul lehet tanítani: a magyar nyelvet és a magyar irodalmat.

Gyermeke nem tanult franciául, ám részt vehet a kéttannyelvű oktatásban

Az, hogy nem tanult franciául vagy egyéb idegen nyelvet, egyáltalán nem jelent hátrányt gyermeke kéttannyelvű tagozatba való beiratkozásához: ekkor ugyanis három tényezőt vesznek figyelembe: az Általános iskola utolsó tanévének jegyeit, a matematikai és magyar nyelvi felmérők eredményeit, végül pedig lesz egy elbeszélgetés a tanárokkal. A nyelvtudás tehát nem számít.

Gyermeke a megyékben is csatlakozhat a programhoz!

A francia kéttannyelvű tagozat jelent van a megyékben is, ugyanúgy, mint Budapesten: 11 budapesti és vidéki nagyvárosi középiskola tagja a kéttannyelvű képzésnek.

A gyakorlati képzés megszerzése a kéttannyelvű intézményekben is lehetséges!

A 11 kéttannyelvű tagozat közül három szakközépiskola van: kettő gazdasági- (Hunfalvy JánosSzakközépiskola Budapesten és Fáy András Szakközépiskola Miskolcon), egy pedig idegenforgalmi (Munkácsy Mihály Gimnázium Kaposváron) képzést nyújt.

A kétnyelvű érettségi különlege értékkel bír!

A kétnyelvű érettségi természetesen elismert az ország összes felsőoktatási képzésében és felmentést ad a nyelvvizsga alól, amely elengedhetetlen minden felsőfokú diploma megszerzéséhez. Ezen túlmenően a kétnyelvű érettségi mentesít a francia egyetemeken kötelező nyelvi felmérők alól, amennyiben Franciaországban, Belgiumban vagy Francia-Svájcban folytatja tanulmányait.

A Frankofón országok bevetik magukat!

A frankofón országok nagykövetségei rendkívül elkötelezettek: minden kéttanyelvű tagozatnak van egy vagy két francia lektora, csakúgy, mint két belga lektora. Emellett számos program teszi lehetővé a frankofón anyanyelvi tanárok részvételét ebben a folyamatban.  

Fontos megjegyezni, hogy a nagykövetségek oktatási együttműködéseinek különböző osztályai aktívan részt vesznek a kétnyelvű oktatásban. Tevékenységeikkel támogatják az iskolai csereprogramokat, hozzájárulnak nyelvi tanulmányutakhoz és támogatják a kéttannyelvű tagozatok különböző kezdeményezéseit.